ASCO

世和基因,已办理IPO辅导备案登记20200421

2020年4月21日,公司在中国证券监督管理委员会江苏监管局办理了首次公开发行股票的辅导备案登记,辅导机构为华泰联合证券有限责任公司。

世和基因,已办理IPO辅导备案登记20200421 Read More »

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
滚动至顶部